Archive for January 27th, 2010

Հիմնաւորում փնտռելով

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ Հայ-թրքական արձանագրութիւնները կը վաւերացուին միայն ու միայն մեր պայմաններով, նախապայմաններով եւ օրակարգով: Այսպէս կարելի է բանաձեւել թրքական դիրքորոշման էութիւնը: Նախքան արձանագրութիւնները վաւերացնելը՝ Հայաստանը թող զիջի Ղարաբաղը. Հայաստանը թող մոռնայ Ցեղասպանութիւնը եւ անոր հետ կապուած պատմական, քաղաքական բոլոր հարցերը, պահանջներն ու իրաւունքները: Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը ինչո՞ւ կը խառնէք այս գործընթացին: Ինչո՞ւ ընդհանրապէս դուք ձեզ […]

Posted by admin on January 27th, 2010